Zakres usług

Adwokat Kamil Gądek gwarantuje wysokie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie oraz najwyższy stopień zaangażowania

Zapewniam w pełni indywidualne podejście do każdego Klienta i jego sprawy.

Podejmuję się prowadzenia spraw wymagających niestandardowego podejścia.

Pełna opieka prawna

Kancelaria oferuje pełną opiekę prawną – od etapu mediacji przedprocesowych aż do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem sądu, wykonalnym ewentualnie w toku postępowania egzekucyjnego. 

Możliwym jest powierzenie Kancelarii świadczenia bieżącej obsługi prawnej zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Zakres usług sprowadza się do wykonywania czynności objętych szeroko rozumianym prawem cywilnym, a w szczególności Kancelaria pomaga w:

Uzyskaniu najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie spraw bieżącego życia codziennego, takich jak:

  • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • Postępowania spadkowe
  • Podziały majątku, zniesienie współwłasności
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Zasiedzenia nieruchomości, zasiedzenia służebności
  • Ustanowienie służebności na nieruchomości
  • Spory ze stosunku najmu, dzierżawy
  • Spory z umów o roboty budowlane (kary umowne, odszkodowania)

W zakresie prawa rodzinnego, zainteresowaniem Kancelarii pozostają:

  • Sprawy o rozwód, separacje
  • Sprawy alimentacyjne
  • Sprawy z zakresu opieki
   i władzy rodzicielskiej
  • Podział majątku wspólnego

Przedmiotem pełnomocnictwa w postępowaniach egzekucyjnych może być:

  • Prowadzenie spraw egzekucyjnych
  • Dochodzenie roszczeń wierzyciela
  • Ochrona prawna dłużnika

Kancelaria świadczy również w zakresie zagadnień Prawa gospodarczego, takich jak:

  • Sprawy rejestrowe
  • Obsługa bieżąca podmiotów gospodarczych
  • Prowadzenie sporów prawnych między przedsiębiorcami
  • Dochodzenie roszczeń, postępowania zabezpieczające
  • Negocjacje pozasądowe, zawieranie ugód
  • Dochodzenie roszczeń z weksli

Kancelaria oferuje reprezentację w postępowaniu upadłościowym, skupiając się na:

  • Składaniu wniosków o upadłość konsumencką
  • Reprezentacji w postępowaniu z Syndykiem
  • Bieżącej komunikacji z Sądem w zakresie wykonywania orzeczeń.

W ramach aktywności pozazawodowych, Kancelaria obsługuje również sprawy związane z Prawem Lotniczym:

  • Składanie reklamacji wobec przewoźników lotniczych
  • Reprezentacja w Sądzie w zakresie dochodzenia roszczeń
   z tytułu odwołania/opóźnienia lotu/podróży

Napisz do mnie

Zapytaj o poradę lub uzgodnijmy opiekę prawną

Indywidualność

Zapewniam w pełni indywidualne podejście do każdego Klienta i jego sprawy.

Profesjonalność

Gwarantuję wysokie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie oraz najwyższy stopień zaangażowania.

Innowacyjność

Podejmuję się prowadzenia spraw wymagających niestandardowego podejścia

Kompleksowość

Kancelaria oferuje pełną opiekę prawną.

Kancelaria Adwokacka Kamil Gądek

TELEFON

+48 728-807-986

SIEDZIBA GŁÓWNA

Chmiel 29,
38-713 Lutowiska

BIURO W KRAKOWIE

ul. Myśliwska 66/48,
30-718 Kraków

© 2020 Kancelaria Adwokacka Kamil Gądek. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności